Riešime vaše podnety - vyčistenie Slovenskej ulice

Občania Slovenskej ulice zaslali Miestnemu úradu MČ Košice – Sever upozornenie na začínajúce čierne skládky, odpadky  a nepokosené priestranstvá  v blízkosti  tejto ulice. Na základe ich podnetu  aktivační pracovníci MČ Sever vykonali vyzbieranie odpadu z priestranstiev,  pokosenie zelene a likvidáciu začínajúcich čiernych skládok, aj napriek faktu, že predmetné územie sa nenachádza v správe MČ Sever. Miestny úrad touto cestou ďakuje všetkým občanom, ktorí  zasielajú svoje podnety a pomáhajú nám zlepšovať život na Severe. 

Občania môžu svoje ďalšie podnety zasielať aj elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky www.kosicesever.sk , sekcia „Nahlásiť problém“ alebo priamo na mail info@kosicesever.sk.