Riešime vaše podnety - vyčistenie Čermeľského potoka

Zarastený a znečistený prítok Čermeľského potoka trápil občanov Mestskej časti Košice – Sever. Na základe ich podnetov bol vyčistený cca 20 metrový úsek, aj napriek skutočnosti, že MČ Košice – Sever nie je vlastníkom ani správcom tohto ani žiadneho iného vodného toku. Čistenie a kosenie okolitých priestranstiev vykonali aktivační pracovníci Miestneho úradu MČ Košice – Sever.  Miestny úrad touto cestou ďakuje občanom za ich podnety a pripomienky, ktoré pomáhajú zlepšiť život v našej mestskej časti.