Revitalizácia Námestia Jána Mathého

Niekoľko desiatok obyvateľov sa včera zúčastnilo stretnutia na Námestí Jána Mathého, kde bol predstavený postupný plán prípravy a realizácie zámeru obnovy tohto námestia. Za aktívnej účasti poslancov aj zástupcov ÚHA bolo vyplnených viac ako 70 anketových lístkov s názorom na budúci vzhľad a funkciu tohto významného verejného priestoru na Severe. V najbližších dňoch bude spustený aj online formulár anketového lístka, čo následne vyhodnotíme a pripravíme podklady pre architektonické štúdie. Tieto budú na prelome rokov predstavené obyvateľom priamo na námestí, aby bol vybratý najlepší variant funkčného riešenia územia podľa požiadaviek 21. storočia.