Revitalizácia Námestia Jána Mathého

Mestská časť Košice - Sever v spolupráci s Útvarom hlavného architekta v Košiciach pripravuje zámer obnovy Námestia Jána Mathého. V rámci tohto procesu sa uskutoční stretnutie s občanmi priamo na námestí, ktoré môže byť dôležitým zdrojom vstupných informácií a námetov pre budúci vzhľad a funkciu tohto významného verejného priestoru.  

Prílohy: