Rekonštrukcia zastávky „Okresný úrad - smer Amfiteáter“

Od dnes 15.3.2023 (streda) sa začína so stavebnými prácami na zastávke „Okresný úrad - smer Amfiteáter“.

Rekonštrukcia zastávky si nevyžaduje zníženie jazdných pruhov na ulici Watsonova, práce budú realizované v mieste zastávkového pruhu – niky a o prácach bude vodičov informovať dočasné dopravné značenie.

Náhradná zastávka bude vytvorená na ulici Komenského za križovatkou Watsonova-Hlinkova-Komenského v smere k obratisku električiek Havlíčkova v zelenom páse. Plocha bude spevnená kamenivom a označená označníkom.

Prosíme vodičov o zvýšenie pozornosti a opatrnosti v danom úseku.