Prvá výstava v Senior dome venovaná Ferenzovi Lisztovi

Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia hudobného skladateľa, dirigenta, klaviristu a pedagóga Ferenza Liszta. Pri tejto príležitosti Mestská časť    Košice – Sever pripravila v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarskej republiky výstavu o živote a diele tohto významného európskeho umelca.

Ferenza Liszta vnímam predovšetkým ako Európana, ktorý obohatil kultúru našich národov a preto je mi cťou, že výstava o jeho živote a diele je prvou výstavou otvorenou v zrekonštruovaných priestoroch Senior domu na Severe“ uviedol starosta Marián Gaj v príhovore k dnešnému slávnostnému otvoreniu výstavy.

Generálna konzulka Maďarskej republiky Éva Molnár Czimbalmosné vo svojom príhovore vyzdvihla spoločenskú hodnotu a prínos tohto umelca pre spoločnú európsku kultúru. Na 16 informačných paneloch sa návštevníci dozvedia o živote a tvorbe tohto umelca. Výstava je pre návštevníkov Senior domu otvorená do konca októbra.

Generálna konzulka Maďarskej republiky Éva Molnár Czimbalmosné a starosta Marián Gaj.