Program Senior domu v decembri 2011

SENIOR DOM BUDE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV ZATVORENÝ  OD 23.  DECEMBRA 2011 DO 2. JANUÁRA 2012

Program v decembri 2011:

6. 12. 2011 o 13:00 hodine

Mikulášska dražba obrazov

Dražiť sa budú obrazy, ktoré vznikli na Medzinárodnom plenéri výtvarníkov v Košiciach. Výťažok z dražby pôjde na činnosť Občianskeho združenia Domov v rodine, ktoré podporuje profesionálne rodiny a deti v núdzi.

8. 12. 2011 (pondelok) o 13:30 hodine

Prednáška v spolupráci s RUVZ Košice, lektorka:  Mgr. Soňa Gregová

Problematika starnutia, vybrané zdravotné problémy u seniorov,

Aktívne využívanie voľného času (režim dňa, význam pohybu, formy vzdelávania)

 

13. 12. 2011 (utorok)  o 17:00 hod.

Divadelné predstavenie Terézia Vansová : Svedomie

Radničná sála MÚ MČ Košice - Staré Mesto (vchod zo Strojárenskej ulice)

 

MEDOVÝ TÝŽDEŇ   ...oslaďte si život

12. 12. 2011   (pondelok)

13:00   Vernisáž výstavy Patchwork

Vyhlásenie súťaže v pečení medovníkov „Najlepší medovník Severu“

14:00   Nie je včielka ako včielka, prednáška o výrobe medu

13. 12. 2011 (utorok)

13:00   ...pri šálke čaju, ochutnávka spojená s predajom

14:00   Med je liekom na všetko, prednáška o využití medu

14. 12. 2011  (streda)

13:00   „Najlepší medovník Severu“, registrácia účastníkov

16:00    Otvorenie Seniorských vianočných trhov pred Senior domom na Severe

15. 12. 2011  (štvrtok)

16:00   Seniorské vianočné trhy

16. 12. 2011  (piatok)

13:00   „Najlepší medovník Severu“, registrácia účastníkov

16:00   Seniorské vianočné trhy

Vyhlásenie výsledkov súťaže „Najlepší medovník Severu“

V Senior dome sú k dispozícii počítače v klubovni a ďalšie si možno požičať od prevádzkara. K dispozícii je internet pre členov Senior domu.

 

Pravidelné aktivity:

8. 12. 2011 o 13:30 hodine   

Prvé stretnutie Šachového krúžku pre seniorov

Vedúci: Štefan Hudák

 

Spoločenské hry – pondelok a streda o 13:00 hodine

Krúžok šikovných rúk  - utorok o 13:00 hodine

DÉCOR krúžok – utorok o 15:00 hodine

 

Poradne nielen pre seniorov – príďte sa poradiť so starostom a odbornými pracovníkmi miestneho úradu

Vždy od 10:00 do 12:00 hod.

Pondelok        stretnutie so starostom

Utorok             sociálne poradenstvo

Streda             právne poradenstvo

Štvrtok             podnety na verejný poriadok a čistotu

Piatok             Informácie prvého kontaktu

Na týchto stretnutiach privítame všetkých občanov mestskej časti, nielen seniorov.