Pribudne ďalšie detské ihrisko v MČ Košice - Sever

Na základe požiadaviek občanov MČ Košice - Sever sme revitalizovali detské ihrisko v lokalite Obrancov mieru  10 -14 až Kisdyho ulici formou dotácie. Pribudla kombinovaná zostava so šmýkalkou, 3 váhové hojdačky, 2 pružinové hojdačky, lanová pyramída, 2 lavičky, odpadkový kôš a upravil sa povrch detského ihriska.