Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Slovenskej jednoty, Svornosti,Ťahanovské riadky, Záborského Moravská a Česká

Oznamujeme občanom, že dňa 30. júna 2017 v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod, bude prerušená distribúcia elektriny na

ul. Slovenskej jednoty  od č. 19 po č. 53 nepárne,

ul.Svornosti č.5,35,37,39,41,

ul.Ťahanovské riadky od č.1 po č.11, od č. 17 po č. 35 nepárne,

ul. Záborského č.2,

ul. Moravská od č.1 po č.17 párne/nepárne a

ul. Česká od č. 1 po č.16 párne/nepárne.