Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti Občianske združenie KOŠAKT

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť ďalšie Občianske združenie KOŠAKT.

Predseda: Ivan Kovalčík

Adresa: Račí potok 12, 040 01 Košice

Mobil: +421 905 622 761

e-mail:kosakt.ke@gmail.com

Všetkým milovníkom Bankova a prírody dávame do pozornosti záslužnú činnosť občianskeho združenia KOŠAKT. Založenie združenia bolo iniciované p. Ivanom Kovalčíkom – predsedom združenia, zaregistrované bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 10.12.2015 s názvom KOŠAKT, o.z.. Ide o skupinu košických aktivistov, ktorá združuje priaznivcov zdravého životného prostredia a prírody. Svoju činnosť začali práve v lokalite košického lesoparku Bankov, nad ktorým sa združenie rozhodlo prevziať dobrovoľný patronát. V máji 2016 sa aj zamestnanci MÚ MČ Košice - Sever v spolupráci s Košakt, o.z. pridali ku skrášľovaniu Bankova, aby vo svojom voľnom čase vyčistili rozšírené územie budúceho parku od vypílených agátov. Všetky zmeny v čistote a poriadku, ktoré skupina dobrovoľníkov z OZ Košakt iniciovala na vlastné náklady, počas prvého roka svojho pôsobenia, aj úspešne zrealizovala aj naďalej realizuje.

Kto by chcel tieto dobrovoľnícke aktivity podporiť, stačí, ak sa ku KOŠAKT-u pridá na facebooku.

Bližšie info spolu s bohatou fotodokumentáciou nájdete tu

https://sk-sk.facebook.com/pg/KO%C5%A0AKT-oz-458400764370440/community/?...