Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť občianske združenie Kraso centrum Košice.

Tajomník: Hana Töcziková

Adresa:Kavečianska cesta 1, 040 01 Košice

Telefón:0911 724 554

e-mail:krasocentrumkosice@gmail.com

Občianske združenie Kraso Centrum Košice vzniklo 1. júla 1999. Zásluhou Kraso Centra zostala kontinuita košického krasokorčuľovania zachovaná od roku 1957.

Z činnosti Kraso Centra v roku 2018 vyberáme:

MS juniorov 2018 v Bulharsku - Sofii

V termíne od 06. - 11. marca 2018 sa uskutočnili majstrovstvá sveta juniorov v Bulharskom hlavnom meste Sofii. Nominovanou účastníčkou za SKrZ bola členka krasokorčuliarskeho klubu Kraso Centra Košice Silvia Hugec. Obsadila pekné 33.miesto.

Finále Basic a IK 2018

Dňa 25.3.2018 sa v Bratislave konalo finále kategórií Basic a IK, ktorého sa zúčastnili aj pretekári Kraso Centra. Dosiahli skvelé výsledky.

Dance city 2018

Dňa 20.4. sa kraso deti zúčastnili tanečnej súťaže Dance city 2018. V scénickom tanci Kraso dance sa umiestnili na krásnom 1.mieste a v modernom  tanci kraso show na 3.mieste.

Ocenenia:

Slovenský krasokorčuliarsky zväz udelil v máji 2018 Kraso Centru Zlatú plaketu pri príležitosti 60. výročia klubu a za zásluhy o rozvoj kraskokorčuľovania na Slovensku.