Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 07.02.2020

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

 

dňa 19.02.2020 (streda) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever (7. a 8. rozpočtové opatrenie)
  3. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2022   
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej