Pozvánka na XIII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvoláva starosta

 XIII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever,

ktoré sa uskutoční dňa 22.júna 2016 (streda) o 15:00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice.