POZOR NA PODVODNÍKOV !

Polícia vyzýva seniorov, aby boli obozretnejší a opatrnejší najmä voči neznámym osobám. Môže ísť o podvodníkov, ktorí  si častokrát vopred vytipujú svoje obete, aby ich okradli. Vzhľadom na to, že väčšinou si páchatelia vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich bezbrannosť a dôverčivosť,

polícia seniorom odporúča:

-         Zvýšiť obozretnosť v prípade, ak ich ktokoľvek požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti a overili si situáciu u svojich blízkych, prípadne príbuzných

-         Overiť si, či naozaj volá ich príbuzný a neverili výhovorkám osobe na telefónnej linke, že má iný hlas kvôli chorobe či prechladnutiu

-         Nedôverovať a nepožičiavať peniaze neznámym osobám, ktoré náhodne oslovujú na ulici alebo pred domom

-         Nesadať do auta neznámym osobám, ktoré žiadajú o pomoc pri hľadaní nemocnice

-         Neotvárať byty a domy neznámym osobám, ktoré ponúkajú rôzny tovar na predaj alebo uisťujú, že prišli vyplatiť výhru v lotérii či zvýšiť dôchodok

-         Odmietnuť  službu pracovníkov plynární, elektrární či vodární bez ohlásenia a preukázania potrebných dokladov

-         Nepodpisovať bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi žiadne dokumenty s osobami, ktoré nepoznajú

-         Odmietnuť  bezdôvodnú, ba až násilnú pomoc od neznámych osôb napr. s nákupom alebo odvozom smetí, podvodníci ovládajú množstvo spôsobov a používajú rôzne zámienky ako okradnúť svoje obete

-         Nevyberať finančnú hotovosť a cennosti v prítomnosti cudzích osôb

-         Udržiavať dobré vzťahy so susedmi v dome, vedieť ich telefónne čísla, na viditeľných miestach mať napísané dôležité telefónne čísla na prvú pomoc, políciu, hasičov

-         Kontaktovať políciu na čísle 158, príp. 112, ak sa osoba, ktorú nepoznajú, správa podozrivo, snaží sa získať ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku