Povolenie úplnej uzávierky cesty II/547 - 47, Rally Košice

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie  žiadateľovi AUTO KLUB KOŠICE na úplnú uzávierku cesty II/547 Alpinka ( od železničného priecestia) - Jahodná rázcestie, počas realizácie športového podujatia " 47. RALLY Košice", v termíne  17.10.2021 (nedeľa) od 07:30 hod. do 14:00 hod.

Obchádzková trasa: Košice - Prešov - Spišská - Margecany - Jaklovce a opačne.