Potravinová pomoc na Severe I. etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 – február 2019

Distribúcia potravinovej pomoci v rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby s trvalým pobytom na Severe začína dňa 20. februára 2019 - Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky. Hramonogram výdaja potravinovej pomoci ako aj bližšie informácie nájdete v prílohe.