Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

22.6.2022 – Pavol Holečko

29.6.2022 – Monika Kokošková

6.7.2022 – Ing. Ladislav Kuczik

13.7.2022 – Bc. Lukáš Novák

20.7.2022 – Mgr. Martin Rogovský

27.7.2022 – Ing. Vladimír Puškár

3.8.2022 – Mgr. Mária Sadovská

10.8.2022 – Ing. Bartolomej Szabó

17.8.2022 – JUDr. Andreja Takáčová

24.8.2022 – Ing. Mária Tomášová

31.8.2022 – Ing. Milan Baraník

 
Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci
Prípadne môžete kontaktovať priamo kanceláriu starostu - tel. č.: 055/ 632 47 67, email: kancelariastarostu@kosicesever.sk