Poruchy na verejnom osvetlení

Poruchy na verejnom osvetlení môžete nahlasovať na tel. čísle

+421 55 640 7345

 

KOŠICE: Od 1.augusta 2017 až do skončenia verejnej obchodnej súťaže na koncesionára a správcu verejného osvetlenia zabezpečuje pre mesto Košice správu a údržbu verejného osvetlenia DPMK.

DPMK informuje obyvateľov mesta Košice, že nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je možné 24 hodín denne na telefónnom čísle

+ 421 55 640 7354

Kontakt je uvedený na stránke www.dpmk.sk v sekcii kontakty.

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785