Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku:  celá ulica Nitrianska okrem č.d. 1, celá ulica Detvianska okrem č.d. 2, ul. Palmová č.d. 5:

02. december 2019 od 07:50 h do 16:30 h