Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 24.10., 25.10.,26.10.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

24.10.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. Moravská a Slovenská ulica

25.10.2023 od 08:00 hod. do 16:00 hod.- Heyduková, Slovenská, Česká a Ťahanovské riadky

26.10.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod.- Moravská, Svornosti, Slovenská a Česká

V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny.