Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 12.06.2024, 13.06.2024,14.06.2024,17.06.2024, 27.06.2024 a 28.06.2024

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

12.06.2024 od 08:0hod. do 18:00 hod.- Hurbanova, Lesná, Malinová, Potočná, Tŕňová 15, Urbánkova, Višňová, Vnútorný červený breh, Vonkajší vnútorný breh, Záhradná 22, Žľaby 0,1,5.

13.06.2024 od 08:0hod. do 18:00 hod.-  Hrbová,  Hurbanova, Lesná, Malinová,SLovenského 10, Tŕňová 15, Žľaby.

14.06.2024 od 08:0hod. do 18:00 hod.- Hrbová,  Hurbanova, Lesná, Malinová,SLovenského 10, Vonkajší červený breh, Pod kaštieľom, Sever 4017, Čičky- majer 13, Žľaby.

17.06.2024 od 08:0hod. do 15:30 hod.- Zoborská, Ďumbierska 936/17

27.06.2024 od 07:3hod. do 16:30 hod.- Lomnická 31,33,35,37

28.06.2024 od 07:3hod. do 16:30 hod.- Lomnická 23,25,27,29