Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 04.06.2024, 05.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

04.06.2024 od 08:20 hod. do 18:00 hod.- B.Němcovej, Gogoľova, Havlíčková, Hurbanova, Pod kaštieľom 11, Slovenského Tŕňova 7,9, Urbankova 5, Watsonova 4,19,2567

05.06.2024 od 08:00 hod. do 18:00 hod- B.Němcovej, Gogoľova, Havlíčková, Jedľova, Junácka, Pod kaštieľom, Slovenského, Tŕňová, Urbánkova, Watsonova 4,19

06.06.2024 od 08:00 hod. do 18:00 hod.- Gogoľova, Hurbana, Jahodná, Jedľová, Junácka, Mánesová, Pod kaštieľom, Tŕňova, Urbánkova, Višňová, Záhradná, Zľaby 0

07.06.2024 od 08:0hod. do 18:00 hod.- Dobršinského, Gogoľova 15, Hurbanova, Jahodná 1-9, Kostolianska cesta 15, Pod kaštieľom, Potočná 7, Tŕňova, Urbánkova, Višňová, Záhradná, Zľaby 0