Periodické odpočty stavov vodomerov v MČ Košice - Sever

V termínoch od 2.11.2021 do 3.11.2021 - v lokalite Červený Breh, od 4.11.2021 do 5.11.2021 - v lokalite Bankov, bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vykonávať periodické odpočty stavov vodomerov z dôvodu ročného zúčtovania vodného a stočného. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť prístup k vodomeru v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod.