Patríte k rodinám v bytovej núdzi?

Prihláste sa v rámci registračného týždňa.

  • Nadácia DEDO v spolupráci s Mestom Košice už budúci týždeň, 24. – 30. 5. 2021, realizuje registračný týždeň rodín v akútnej bytovej núdzi, ktorého cieľom je hĺbkovo zmapovať tieto rodiny a ponúknuť systémové riešenie na ukončovanie bezdomovectva v Košiciach.

„Vďaka spolupráci s partnermi, organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú rodinám vo vylúčených komunitách, sme vytipovali lokality, v ktorých rodiny trpiace rôznymi formami bezdomovectva žijú a spoločne s dobrovoľníkmi ich v rámci registračného týždňa navštívime,“ uviedla Alena Vachnová, rozvojová manažérka a koordinátorka registračného týždňa Nadácie DEDO.

  • Rodiny s deťmi, ktoré žijú v nevhodnom či neistom bývaní, však majú možnosť využiť kontaktný formulár a telefónne číslo, prostredníctvom ktorých sa prihlásia k vyplneniu dotazníka.
  • Web: Potrebujem pomoc | Všetci pre rodinu, n.o. (vsetciprerodinu.sk)
  • Kontaktné číslo Nadácie DEDO: 0910 632 919

„Mesto Košice je prirodzeným partnerom tejto iniciatívy, pretože získané dáta budú tvoriť základný pilier následného riešenia na ukončovanie bezdomovectva rodín v našom meste. Sme hrdí na to, že sa práve Košice stanú prvým mestom na Slovensku, ktoré niečo v takomto rozsahu v spolupráci s komunitou organizácií MVO, zrealizuje,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.

„Som rada, že mesto môže dobrovoľníkom poskytnúť zázemie. S nadáciou DEDO dlhodobo spolupracujeme a táto aktivita je po úspešnej realizácii projektu Housing First ďalším dôležitým míľnikom pri riešení problému ľudí bez domova,“ doplnila námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

K výzve rodinám v bytovej núdzi Nadácie DEDO sa pridali ďalšie partnerské organizácie a Mestské časti, aby spoločne zmapovali reálny stav.