OZNÁMENIE - Zmena miesta poslaneckých dní v čase letných mesiacov júl - august

Zmena miesta poslaneckých dní v čase letných    mesiacov júl - august

            MČ Košice – Sever týmto oznamuje zmenu miesta poslaneckých dní v čase letných mesiacov júl – august z dôvodu zatvorenia Denného centra na Obrancov mieru 2, Košice.

         Poslanecké dni sa budú konať v zasadačke Miestneho úradu Košice – Sever na Festivalovom nám. 2, Košice v dohodnutom čase od 16,00 do 17,00 hod.

 

          Vyvesené: 30.06.2016

          Zvesené:  23.08.2016