OZNÁMENIE: Trvalý pobyt nevybavíte 2.-3.1.2012

Mestská časť Košice - Sever oznamuje občanom, že v dňoch 2.-3. januára 2012 nebudú fungovať ohlasovne pobytu a matriky z dôvodu odstávky IS REGOB - informačného systému Ministerstva spravodlivosti SR na celom území Slovenskej republiky z dôvodu jeho reinštalácie. Úradné hodiny budú zároveň obmedzené na všetkých pracoviskách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne: 

- Dopravné inšpektoráty OR PZ, KR PZ,

- Oddelenia dokladov OR PZ,

- Oddelenia cudzineckej polície PZ.