Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje realizáciu stavby "Košice - Za amfiteátrom, vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" na ktorú bolo vydané stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS mestom Košice zo dňa 12.10.2017. Stavba bude realizovaná od 13.3.2018 do 30.8.2018 (predpokladaný termín ukončenia).

Vyvesené:14.03.2018