Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu" Územný plán obce Košická Belá-Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu"

Oznamujeme občanom, že dňa 28.07.2016 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu: "Územný plán obce Košická Belá-Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu"