Oznámenie o zásielkách

Dňa 13.12.2022

Úložná doba: 13.12.2022 do 31.12.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Milan Balog

Mária Magyarová

Juraj Bobák

Miroslav Gina

Katarína Štofaníková

 

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule  Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Viktor Vavra

Michal Juhás

Marián Amrich

Silvia Holubová

Martin Németh

Jana Šimková- peňažný poukaz