Oznámenie o zásielkách

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 14.04.2022

Úložná doba od: 14.04.2022 do 02.05.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Slávka Prokopová – 2x

Miroslav Katunský

Ján Róna

Milan Varga

Jaroslav Ťapajna

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Dňa 14.04.2022

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

MVDr. Pavel Ivanko

Alena Hajdučeková

Giuseppe Bortoli