Oznámenie o zahájení výkopových prác pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 Tomášikova 6 -Š4 Tomášikova 2 v Košiciach

Spoločnosť  TEHO s.r.o. oznamujeme občanom, že dňa 13.08.2018 budú zahájené výkopové práce pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 (šachta) Tomášikova 6 - Š4 Tomášikova 2 v Košiciach.

 Výkopové práce budú realizované v spevnenej ploche.Po ukončení výmeny rozvodu vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu,. Termín ukončenia: 06.09.2018  
Prílohy: