Oznámenie o určení volebných okrskov a volebných miestností

Starosta Mestskej časti Košice – Sever podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
u r č u j e
volebné okrsky a volebné miestnosti v MČ Košice – Sever
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
ktoré sa budú konať
dňa 30. septembra 2023 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.