Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Krivda. Úložná doba: od 12.07.07.2022 do 30.07.2022. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Olekdandr Ovsiankin, A.Siyal.