Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice I

Dňa 08.07.2022. Úložná doba: od 08.07.2022 do 26.07.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Klaudia Adamová, Ladislav Rigo.

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Dezider Horváth, Agáta Olejníková, Ružena Kapušiová