Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Úložná doba: od 19.04.2022 do 07.05.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Daniel Klema (odberná lehota do 04.05.2022)

Monika Sčisláková

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Miroslav Hřebík

Giuseppe Bortoli