Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Dňa 05.05.2023

Úložná doba: od 05.05.2023 do 23.05.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Štefan Ammer

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Ing. Marcela Jarolímová