Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 04.04.2023 do 22.04.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Branislav Schmidt, Marián Suchodolinský

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Dezider Horvath, Mário Jano, Ladislav Dzurňák