Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba od: 03.04.2023 do 21.04.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Anna Ferčáková

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Sabína Hrubjáková, Štefan Tešinský, Peter Kobák