Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

 

Dňa 29.12.2022. Úložná doba: od 29.12.2022 do16.01.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Dávid Demko

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule  Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov: Radovan Kočan, Laura Fedičová