Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Dňa 16.08.2022

Úložná doba od:16.08.2022 do 03.09.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Ivan Bunda (nar. 1987)

Ľuboš Kolesár