Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 13.07.2022 do 31.07.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Jozef Staško, Štefan Amrich (nar.1981), Lukáš Šimko (nar.1997), Anna Tóthová.