Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Úložná doba: od 09.07.2024 do 27.07.2024
Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:
Laura Molnárová – 2x
Jozef Labovský
Ladislav Rigo – 2x
Radovan Kaán
Roman Balog
Dezider Horváth
Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:
Miroslav Giňa