Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 04.07.2024

Úložná doba: od 04.07.2024 do 22.07.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Lucia Czetöová

Ľuboš Kolesár

Tomáš Meďanský

Ladislav Rzuhovský

Jaroslav Ťapajna

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Jozef Labovský

Marián Suchodolinský