Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 01.07.2024

Úložná doba: od 01.07.2024 do 19.07.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Giuseppe Bortoli

Ján Bučina

Róbert Gábor

Peter Jány

Oto Melher

Ladislav Rigó

Igor Savov

Dávid Takács

Marián Suchodolinský

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Jozef Maczko

Rixon Sam Rajan