Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Michaela Takáčová, Lukáš Kertés (nar.1990), Miloslav Gálik (nar.1968).

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Štefan Litavec, Martina Zemková a Lukáš Šimko.