Oznámenie o uložení zásielok

Dňa 15.11.2022

Úložná doba: od 15.11.2022 do 03.12.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Peter Jány

Katarína Štofaníková

 

 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Pavel Andrási – peňažný preukaz