Oznámenie o uložení zásielok

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 15.08.2022

Úložná doba: od 15.08.2022 do 02.09.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Michal Šimko (nar. 1998)

Jakub Goliš (nar. 1990)

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Ivana Demková

Stanislava Gajková

Simona Maďarová

Erika Szilágyová