Oznámenie o ukončení poskytovania sociálnej služby v rámci pandémie Covid-19

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR, v nadväznosti na vyhlásenie pandémie ochorenia COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou, Mestská časť Košice – Sever zabezpečovala pre seniorov a sociálne odkázaným osobám donášku obedov. Obedy boli dovážané z jedálne Slovenského červeného kríža na základe Dohody o zabezpečení spoločného stravovania pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov.

Platnosť uvedenej dohody bude dňom 30.06.2020 ukončená.

Preto si dovoľujeme informovať občanov, že od 01.07.2020 túto službu Mestská časť Košice – Sever už nebude zabezpečovať.

V prípade záujmu o stravovanie bez donášky, môžete využiť nasledovné stravovacie zariadenia:

 

 

Stravovacie zariadenie

 

Cena obeda

 

Osobný odber

 

Kontakt

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Garbiarska 4

 

3,00 €

 

13:00 – 14:00

 

055/7966511

0907719458

 

Slovenský červený kríž

Komenského 19

 

3,70 €

 

11:00 – 13:00

 

0948443650

0903782836

 

VET Bar  Catering

Cesta pod Hradovou 13/A

 

3,80 €

 

11:00 – 13:00

 

0915323795

 

Bližšie informácie k stravovaniu Vám poskytne Ing. Lucia Skopárová na t.č. 055/6333485 alebo e-mailom na lucia.skoparova@kosicesever.sk