Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Týmto Vám oznamujeme, že z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 so začiatkom o 12:00 hod na Okresnom úrade Košice v miestnosti č. 101 (budova A) prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4011 Črmeľ1 do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. 

 

Viac informácií nájdete TU, alebo priamo na priloženom linku: https://www.kosice.sk/clanok/oznamenie-o-prerokovani-zaradenia-lokality-skuev4011-crmel-do-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-vyznamu-verejna-vyhlaska