Oznámenie o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice"

Dňa 05.11.2015 bola Mestskej časti doručená Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice" spolu s návrhom strategického dokumentu a netechnickým zhrnutím.

Prílohy: